Részletek


Adatkezelési szabályzat
A kezelt adatok

A portál látogatása során a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Ön hálózati identitását: számítógépének IP-címét és az Ön által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, bizonyos idő elteltével már csak aggregált formában. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki. Látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól. A cookiek elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. Hírlevelünk feliratkozásakor e-mail címét adhatja meg, amelyet harmadik félnek - a jogerős bírósági megkeresést kivéve - nem adunk ki. Adatai eljuthatnak hozzánk úgy is, ha felveszi velünk a kapcsolatot, esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a személyes adatai is szerepelnek. Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során szem előtt tartjuk az adatvédelmi törvényt.

Az adatkezelés célja

A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi más adatot (hírlevél megrendelés) a szolgáltatások működtetése (hírlevél kézbesítése), illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük. A személyes kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat kapcsolattartása használjuk fel.

Az adatkezelés időtartama

Az Ön által önként megadott adatokat addig őrizzük, amíg nem kéri törlését: hírlevelünk esetében leiratkozáskor törlődik az Ön címe. Minden más adat, e-mail címe és az önként megadott információk törlődnek. A szerver által automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

Az adatokhoz hozzáférők köre

A szerver által rögzített és egy hónapig tárolt adatokhoz a szerverüzemeltetést végző vállalkozás (Magyar Medikai Zrt.) rendszergazdája fér hozzá. A hírlevél küldéshez megadott e-mail címekhez az eladó adatkezelője fér hozzá. A webáruházunkba történő regisztrációkor megadott nem nyilvános adataihoz (e-mail cím, jelszó) csak az eladó adatkezelője fér hozzá. A személyes kapcsolatfelvétel során hozzánk került adatait értelemszerűen az kezeli, akivel Ön felvette a kapcsolatot.


Fontos figyelmeztetések

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.


Kapcsolódó weboldalak

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság http://www.naih.hu/ Adatvédelmi törvény

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV MÚOSZ

etikai kódex http://www.muosz.hu/kodex.php?page=etikai


Az adatkezelő: Magyar Medikai Zrt. Megbízott: Lakatos László


Adatvédelmi nyilatkozat

Elérhetőségeink

Adatainak kezelésével kapcsolatosan ügyfélszolgálati irodánkon részletes felvilágosítást biztosítunk. Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:1163 Budapest, Ágoston Péter utca 6. (előzetes bejelentkezés szükséges) Nyitva tartás: munkanapokon 8:00 – 16:30

Online elérhetőségünk https://mamed.hu

E-mailen keresztül: sales@mamed.hu

Weblap E-mailen keresztül: https://mamed.hu/hu/kapcsolat/email

Bármilyen kérdésével forduljon hozzánk bizalommal.


Az adatkezelés jogalapja

A webrendszerünk adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.


Az adatkezelés

Adatkezelés az internetes honlapon regisztrált felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik. A kezelt adatok körének megnevezése:

- A felhasználó által önkéntesen megadott email cím, telefonszám, valamint a megadott Neve.

- A szolgáltatás használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb adatokkal.

A felsorolt adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Az adatkezelés célja

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (pl.: dokumentumok letöltésének lehetősége, közérdekű- vagy személyre szóló információközlés). A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére. Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti. A szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó jogosultságát a szolgáltatásban. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

A személyes adatok törlése

Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Az adatközlés

Nincs adatközlés, csak a regisztrált ügyfelek számára, az tárolt adataik, illetve a vásárolt termékeikről.

Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatoknak magas biztonsági szinten 2018.01.01 -én telepített, 24 órás őrzéssel védett, állandó biztonsági felügyelettel titkosított adatfolyammal (https) rendelkező szerveren biztosítjuk a védelmét.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Adatkezelési, adatvédelmi tájékoztató (Email kezelés)

Tisztelt Levélíró! Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával és kérdésével hozzánk fordul. Kérdésére a legjobb tudásunknak megfelelően kívánunk válaszolni. Társaságunk elkötelezett a személyes adatok védelme biztosítása iránt. Jelen tájékoztatónk célja, hogy amennyiben Ön levelet küld részünkre elektronikus úton, úgy tisztában legyen az Ön által megadott adatok kezelésével.

Adatkezelő adatai:

Magyar Medikai Zrt.

TELJES NÉV: Magyar Medikai Termékgyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZÉKHELY: 1163 Budapest, Ágoston Péter utca 6.

ADÓSZÁM :26658270-2-42

FŐTEVÉKENYSÉG: 4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

Adatkezelés jogalapjai:


A levele elküldésével Ön kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja a megadott adatai lentebb részletezett kezeléséhez. A webrendszerünk adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

Megadott adatok köre, és az adatkezelés céljai név, e-mail cím, telefonszám, érdeklődés tárgya

Az adatkezelés célja, hogy legjobb tudásunknak megfelelően feltett kérdéseire választ adjunk. Tájékoztatjuk, hogy a fenti adatok hiányában nem tudja részünkre elküldeni a levelét elektronikus úton. A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére. Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

A személyes adatok törlése

Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Az adatközlés

Nincs adatközlés, csak a regisztrált ügyfelek számára, azok tárolt adataik

Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatoknak magas biztonsági szinten 2018.01.01 -én telepített, 24 órás őrzéssel védett, állandó biztonsági felügyelettel titkosított adatfolyammal (https) rendelkező szerveren biztosítjuk a védelmét.


Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.


A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.


Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse a Szolgáltatót a megadott elérhetőségeken.


Megadott személyes adatok kategóriái:

Személyes adat fogalma: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatait megismerni jogosult személyek: Az Ön által megadott adatokat kizárólag az adatkezelő jogosult megismerni.

Önéletrajzok őrzésének időtartama: Az önkéntesen hozzánk eljuttatott kérdéseket és személyes adatokat 1 évig tároljuk. Ön az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben adatait és e-mailjét töröljük.


Önt megillető jogok:

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan tőlünk, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a közvetkező információkhoz hozzáférést kapjon. Pl: adatkezelés céljai; érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; adatok tárolásának tervezett időtartama; ezen időtartam meghatározásának szempontjai. Hozzánk eljuttatott kérése esetén az általunk kezelt személyes adatait rendelkezésére bocsátjuk.

Helyesbítéshez való jog: Kérése esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az önre vonatkozó pontatlan adatokat. Ön jogosult továbbá arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok- egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő- kiegészítését.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy adatainak törlését kérje tőlünk, mely kérésének indokolatlan késedelem nélkül eleget teszünk.

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés ellen tiltakozzon, amennyiben megítélése szerint az adatait jogellenesen kezeljük, vagy adatait az uniós vagy tagállami jogban előírt jogi köztelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Kérésére korlátozzuk az adatkezelésünket. Pl: Amennyiben Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, úgy az Ön által kért korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát. Amennyiben megítélése szerint az adatkezelésünk jogellenes, de nem kívánja az adatai törlését, úgy kérheti azok felhasználásának korlátozását.

Adathordozhatósághoz való jog: Kérésére rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatait, továbbá kérésére adatait továbbítjuk az Ön által megadott adatkezelő részére. Hatósághoz való fordulás joga: Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetősége: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf: 5. Telefon: 061-391 1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu holnap: http://www.naih.hu

Jelen tájékoztatót a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR-rendelet) előírásainak megfelelően készítettük el, ás adatkezelésünk mindenben megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvásároknak.

Budapest, 2019. 03.20.

A fenti tájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul vettem és a fenti adatkezeléshez hozzájárulásomat adom.

We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.